NEN 1090-2

Corn | Metaalbewerking is sinds september 2014 in het bezit van een NEN EN 1090-2 executieklasse 1 en 2 certificaat. In november 2020 hebben we daar executieklasse 3 aan toe mogen voegen.
De NEN EN 1090-1 is de een Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijv. silo’s moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden.

De executieklassen van de NEN-EN 1090 zijn bedoeld om de mate van controle en beheersing aan te duiden. De executieklasse EXC 1 is van toepassing op niet belaste constructies en loopt verder op naar executieklasse EXC 4 voor zwaar belaste constructies. Er zijn controles op bepaalde processen zoals snijden, boren, lassen en conserveren nodig. Dit is om de totale controle op het product te waarborgen zodat de juiste kwaliteit wordt geleverd.

Certificering conform NEN EN 1090 waarborgt dat het fabricageproces voldoet aan de eisen gesteld in de norm. Tevens zijn wij daarmee bevoegd om een CE verklaring en een prestatieverklaring af te geven voor de producten die onder de NEN EN 1090 worden geproduceerd.