Over ons

‘Vake be’j te bange’

‘Vake be’j te bange’ (Vaak ben je te bang) is het motto waarmee wij elke nieuwe opdracht en uitdaging aanpakken. Wij willen daarmee zeggen dat we niet bang zijn om lef te tonen, ondernemend te zijn en dat wij denken in mogelijkheden, kansen en uitdagingen in plaats van in problemen en bedreigingen. Van onze klanten hopen wij dat zij ons ook met dit motto benaderen, zodat we samen kunnen komen tot een eindproduct dat volledig aan uw eisen voldoet.

Bovenstaand motto is niet het enige dat Corn Metaalbewerking typeert. Wij hanteren onderstaande kernwaarden om te laten zien wie wij zijn en waar we voor staan.

  • Duurzaam
  • Flexibel
  • Kwaliteit
  • Innovatie

Duurzaam

Duurzaam betekent voor ons niet alleen bestendig of lang meegaand, maar is voor ons een bedrijfsfilosofie gestoeld op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  Hierbij hebben wij niet alleen oog voor ons personeel, onze productiemethode en die van onze leveranciers die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen zo min mogelijk belast, maar ook voor onze omgeving en de producten en diensten die wij aan onze klanten leveren. Wij geven dit niet alleen vorm door onze huisvesting uit te rusten met een duurzaam klimaatbeheersingssysteem en heel bewust bezig te zijn met het scheiden van afval, maar ook te investeren in ons personeel en dat van de toekomst. Wij vinden het belangrijk om in ook in de jeugd te investeren en zijn daarom niet voor niets Erkend Leerbedrijf.

Naast onze dagelijks werk investeren wij continue tijd in het ontwikkelen van producten die bijdragen aan het beperken van de CO2 uitstoot, het gebruik van groene energie bevorderen en het milieu ten goede komen.

Flexibel

Wij zijn een flexibel en allround bedrijf met korte lijnen. Vrijwel alle bewerkingen vinden in eigen huis plaats. Hierdoor zijn wij in staat snel, flexibel en geheel naar uw wens te ontwerpen, produceren, monteren en onderhouden. 

Flexibel zijn betekent voor ons ook dat wij in staat zijn om met u mee te denken in complexe vraagstukken en wij proberen daarbij met innovatieve oplossingen te komen. 

Kwaliteit

Het uitgangspunt is bij elke opdracht gelijk: ‘kwaliteit’ leveren. Iedere opdracht vraagt om een specifieke aanpak. Onze werkwijze is er niet alleen op gericht om economisch, flexibel en functioneel te bouwen, maar is ook duurzaam en milieubewust.

Om de kwaliteit te waarborgen zijn wij in tijden van crisis ook niet bang om te investeren in mensen en middelen.

Innovatie

Innovatie, iedereen kent het woord, maar iedereen kan het woord weer anders interpreteren. Wij denken bij innovatie aan creatief en vooruitstrevend zijn in het ontwikkelen van producten. Niet de opdrachten klakkeloos aannemen maar meedenken met u als opdrachtgever.