Innovatie

In samenwerking met Otten Bemiddeling & Adviezen B.V. zijn we op dit moment druk bezig met het voorbereiden en ontwikkelen van een nieuw type windturbine. Onlangs is ons subsidie verstrekt door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland).

De EET komt er in kleinere en iets grotere formaten met variabele vermogens. Het te ontwikkelen prototype (dat bedoeld is voor kleinschalige energieopwekking) moet voldoende zijn voor een normaal huishouden (opbrengst rond de 3.500 kWh per jaar).

Het opwekken van windenergie in de gebouwde omgeving gebeurt vaak met mini windturbines. De huidige generatie mini windturbines presteren matig tot slecht. Naast technische problemen, het beperkte aantal vollasturen, de benodigde windsterkte, etc. blijkt de huidige generatie bedrijfseconomisch niet rendabel. Daarnaast is de maatschappelijke acceptatie van windturbines niet erg groot (door bijvoorbeeld landschapsvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast) hetgeen leidt tot langlopende vergunningsprocedures en het stopzetten van voorgenomen windprojecten.

Resultaat is een ontwikkeld en getest prototype Eco Energy Transformer (EET). De EET zal optimaal functioneren onder het windregime in de bebouwde omgeving en plotselinge windvlagen en turbulenties goed kunnen weerstaan (bedrijfseconomisch rendabel: veel vollasturen en betrouwbare techniek). Daarnaast is het veilig en stil en vormen ze een visueel en constructief geheel met de objecten waarop of waarnaast ze geplaatst zijn.